Schrijfcoach Perdiep Ramesar over meelezers, cheerreaders, tegenlezers en proeflezers - Perdiep.nl
Schrijfcoach Perdiep Ramesar
10/04/2022
0

Schrijfcoaching: Een boek schrijven? Wat zijn meelezers, cheerreaders, tegenlezers en proeflezers?

10/04/2022
0

Een boek schrijf je nooit alleen

Een boek schrijf je nooit alleen. Althans, dat raad ik jou niet aan. Bij de beste boeken zijn altijd op één of andere manier anderen bij betrokken die de verhalen, hoofdstukken en het hele boek meelezen. Dat is verstandig, omdat jij als schrijver op een gegeven moment blinde vlekken ontwikkelt als het om je eigen tekst gaat. Andere paren ogen zien jouw tekst met een frisse blik en kunnen er zaken in ontdekken die jij (nog) niet had gezien. Op deze manier worden fouten voorkomen, verbeterd en wordt jouw boek alleen maar beter. Wie kun je vragen om met jou mee te lezen?

Wat is een meelezer/tegenlezer?

Meelezers - ook wel tegenlezers genoemd, maar ik noem ze liever meelezers - zijn mensen die vrijwillig met jou meelezen. Zijn zijn die extra paar ogen die kritisch met jou meekijken in het schrijfproces. Zij zien fouten, zijn zien onvolkomenheden, de 'gaten' in een verhaal en zij kunnen je vertellen of jouw teksten begrijpelijk zijn, of niet. Deze meelezers zijn meestal mensen uit jouw eigen netwerk, mensen die jij kent en vertrouwt. Ik adviseer mijn schrijvers om maximaal 3 meelezers te hebben met verschillende achtergronden.

Waar moet een goede meelezer minimaal aan voldoen?

  • Een meelezer heeft de tijd om jouw teksten te lezen.
  • Meelezen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Afspraken tussen jou als schrijver en de meelezer moeten worden nagekomen. Bijvoorbeeld op het vlak van deadlines, tijd, manier van correctie, werkwijze, et cetera.
  • Een meelezer moet betrouwbaar zijn. Jij als schrijver geeft jouw vertrouwen (lees: jouw tekst) uit handen aan iemand anders. Diegene dient er wel vertrouwelijk mee om te gaan en het niet elders willen delen en bespreken.
  • Je kunt de kritiek (lees: feedback) van de meelezer hebben. Van sommige mensen kun je wel kritische geluiden aannemen, van anderen niet. Kies daarom zorgvuldig jouw meelezers van wie jij kritiek kunt hebben.

Wat is een cheerreader?

Een cheerreader kan meelezen, maar hoeft niet. Soms is het zelfs beter voor jou als schrijver om cheerreaders te hebben die niet kritisch meelezen. Cheerreaders zijn namelijk de personen - meestal ook uit je eigen nabije omgeving - die jou oppeppen, motiveren, stimuleren, steunen en een schouder bieden om op uit te huilen. Het woord cheerreader is niet voor niets afgeleid van het woord cheerleader die jou opvrolijkt om weer gemotiveerd verder te gaan met het schrijven van jouw boek. Het aantal cheerreaders is onbeperkt. Immers, je kunt nooit te veel motivatie hebben.

Wat is een proeflezer?

Waar de meelezers/tegenlezers en cheerreaders vanaf het begin betrokken zijn bij het schrijven, komt de proeflezer formeel pas later om de hoek kijken. Proeflezers staan vaak wat verder van de schrijver af en zijn soms zelfs vreemden die kunnen worden ingehuurd, en dus betaald. Zij lezen het hele boek na, nadat het vormgegeven is en in drukproef is, of alles klopt, op de juiste volgorde staat en of er nog drukfouten zijn ingeslopen. Ook willen proeflezers ook weleens als professionele meelezers dienen. Er zijn meestal 1 of maximaal 2 proeflezers. Een proeflezer is niet 'verplicht'. Vaak zijn de meelezers, redacteur, schrijfcoach, tekstcorrector en natuurlijk jijzelf meer dan genoeg.

Wat is een redacteur?

Een (eind)redacteur redigeert al jouw teksten op taal, grammatica, interpunctie, opbouw, leesbaarheid en aantrekkelijkheid. Deze kan stukken schrappen, verbeteren, verschuiven of bespreken. Een redacteur is een professional die wordt ingehuurd of in dienst is van een uitgeverij. Er zijn ook schrijfcoaches, zoals ik, die óók de eerste redactieslag maken. Een schrijver heeft aan 1 redacteur genoeg.

Wat is een tekstcorrector?

Een tekstcorrector is een professional die de tekst - vaak nadat het manuscript klaar is - nog een keer grondig doorpluist op taal-, tik-, grammatica- en interpunctiefouten. Ik adviseer de schrijvers altijd zo iemand in te huren, omdat er tijdens het schrijfproces, redactieproces, bij wijzigingen, et cetera, nog fouten in de tekst kunnen sluipen. Een tekstcorrector is in de laatste fase van het manuscript het extra paar ogen die blanco te tekst ziet. Eén tekstcorrector is voldoende voor jouw boek.

De schrijfcoach

Er zijn verschillende schrijfcoaches. De ene richt zich puur op de tekst en het verhaal, de andere richt zich op het uitgeven en je hebt ze die zich ook op de schrijver richt. Een schrijfcoach is een professional en wordt betaald. Ik richt mij zowel op de schrijver als het geschrevene. Ik combineer schrijfvaardigheid, schrijfervaring en schrijftechniek met persoonlijke ontwikkelingsmethoden. Ik geloof er namelijk in dat je voordat je een boek uitbrengt een schrijver moet worden, zodat je het schrijfproces stevig kunt aangaan en trots kunt zijn op jouw boek. Voor meer informatie over mijn schrijfcoaching, klik dan op: schrijfcoaching. Daar zie je wat ik voor jou als schrijver zou kunnen betekenen. Maak gerust eens kennis met mij!

Reacties